Vi udfører lovpligtige EL-Eftersyn i boliger

Et EL-eftersyn er en del af den lovpligtige huseftersynsordningen ved køb og 
salg af boliger
Hovedformål er at beskytte køber og sælger
mod problemer ved fejl og mangler i 
fast ejendom i forbindelse med køb og salg

EL-eftersyn er en gennemgang af de elektriske installationer i boligen

Følgende rum bliver gennemgået
Beboelsesrum
Entré
Gang
Bryggers
Grovkøkken
Badeværelser
Opholdsrum
Soverum
Hobbyrum
Spiserum
Lignende rum
Herunder gildestuer
Øvrige/sekundære rum
Toiletter
Sauna
Loftsrum
Skunkrum
Krybekælder
Cykelskur
Værksted
Redskabsrum
Carport
Garage
Brændeskur

Gennemgang af bygningens El-installationer

Ved et El-eftersyn fortager vi en gennemgang af en bygnings el-installationer. Det er kun bygninger, der har en relation til boligen, der skal gennemgås.

Vi laver en vurderingen af el-installationernes funktionsdygtighed og lovlighed og skal tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, der var gældende, da de blev udført eller ændret.

Ved el-eftersyn laver vi en el-installationsrapport. Rapporten er resultatet af gennemgangen af bygnings el-installationer og er forsynet med et unikt id-nummer.

Gennemgangen sker visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb, medmindre andet aftales.
Gennemgangen omfatter bl.a. kontrol af:
Eltavler
Fejlstrømsafbrydere
 Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
Lavvoltsinstallationer
Elinstallationens dimensionering
Beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende del.

Stikprøver

Steder, hvor lofts- og vægbeklædninger ikke er de oprindelige
Steder, hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer. Fx indretning af nye værelser i tidligere uudnyttede dele af en bygning - eller udskiftning af køkken.
Steder, hvor der er installeret lavvoltsbelysning
Steder, hvor misfarvning af elektrisk materiel eller dets omgivelser kan skyldes skadelig opvarmning.
Vi foretager stikprøver på installationsmateriel bag 
aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne.

Den stikprøvevise adskillelse skal foretages ud fra en 
helhedsvurdering. Vær særligt opmærksom på:

Der angives i rapporten, hvilke dele af elinstallationen,
der har været adskilt.

Der må ikke udføres destruktive indgreb
(ødelæggelse af bygningsdele).

Ikke en del af gennemgangen

Disse forhold skal ikke gennemgås
 under EL-eftersyn
Bagatelagtige forhold, fx slid og ælde
Dele af elinstallationen, der ikke kan efterses på grund af manglende adgang
Elinstallationer uden for selve bygningen
Hårde hvidevarer mm.
Energiproducerende anlægskomponenter og interne ledningsforbindelser, som fx paneler, invertere og DC-ledninger til solcelleanlæg.

Skal vi lave dit
 EL-Eftersyn

Kontakt os for et tilbud
envelopephone-handset